Zabieg ACP Tendo jest innowacyjną, przyjazną dla pacjenta i bezpieczną terapią leczenia zmian (tendinopatii) pourazowych ścięgien. Łączy w sobie zalety osocza bogatopłytkowego (ACP) i nowatorskiego materiału Vergenix STR będącego produktem rekombinacji ludzkiego kolagenu otrzymywanego z tytoniu identycznym z ludzkim kolagenem typu I, który jest niezbędny w procesach regeneracyjnych tkanek. Połączenie ACP z Vergenix STR stanowi „magazyn” dla komórek wzrostu, które są powoli uwalniane w miejsce urazu i pobudzają procesy hemostazy (zapobieganie wypływu krwi z naczyń krwionośnych), odnowy tkanki i regeneracji w jednym zastrzyku. Badania kliniczne wykazały, że u większości pacjentów nastąpiła poprawa funkcjonalna i zmniejszenie bólu w ciągu 3 i 6 miesięcy po podaniu zastrzyku. Znaczna poprawa jakości życia nastąpiła już w ciągu 2 miesięcy od zabiegu.

Share This